MANORKA -„Önkormányzati kapacitás-építés norvég‐magyar együttműködéssel” című projekt

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért (SZETT) párbeszédet és széleskörű összefogást kíván kialakítani mind országos, mind helyi szinteken annak érdekében, hogy a magyar emberek folyamatosan fejleszthessék képességeiket, és ezáltal egyre értékesebb és megbecsültebb munkavállalókká, sikeresebb vállalkozókká, aktív és közösségi szellemű, céljaikat és vágyaikat valóra váltani képes állampolgárokká válhassanak.

Különösen fontos számunkra a hátrányos helyzetű csoportok, közöttük is a munkanélküliek, az alacsony iskolai végzettségűek, a fogyatékos emberek, a roma közösségekhez tartozók, az idősödő illetve a női munkavállalók kompetenciáinak fejlesztése, és ezáltal esélyeik és lehetőségeik kibővítése a felzárkózásra, a munkaerőpiaci aktivizálásra, a társadalmi – közösségi beágyazódásra.
Mindehhez szükségét látjuk különösen a felnőtt-tanulási lehetőségekben szűkölködő hátrányos helyzetű térségekben, városrészekben az életen át tartó tanulási alapinfrastruktúra kiépítését, és az említett csoportok számára könnyen hozzáférhető, szükségleteikhez és igényeikhez igazodó tanulási lehetőségek biztosítását.
A Szövetség 2013-ban csatlakozott a „Települési önkormányzatok kapacitásfejlesztése norvég-magyar önkormányzati szövetségek együttműködése révén” című, a Norvég/EGT Finanszírozási Mechanizmus által támogatott MANORKA -„Önkormányzati kapacitás- építés norvég‐magyar együttműködéssel” című projekthez. A fejlesztési projekt sikeres megvalósításán a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), mint projektgazda, illetve 9 további projektpartner dolgozott: három minisztérium (a BM, az EMMI és a KIM), a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), a Kisvárosok Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ), a Magyar Faluszövetség (MFSZ), a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért (SZETT), illetve két norvégiai országos intézmény. A projekt egyik fejlesztési komponense keretében a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és konzorciumi partnere, a Szövetég az Életen Át Tartó Tanulásért összesen 7 kiválasztott magyarországi települési önkormányzat vezetőjét, illetve a hivatalok munkatársait készítette fel az életen át tartó tanulás helyi lehetőségeinek feltárására, ezeknek az erőforrásoknak a mozgósítására, összehangolására és az életen át tartó tanulás helyi stratégiájának kidolgozására úgy, hogy közben erősítette az elköteleződést a települések vezetésében az életen át tartó tanulás támogatása iránt. A fejlesztés megvalósulásában a következő 7 település vett részt: Balatonföldvár, Baja, Derecske, Kőszeg, Pápa, Sármellék és Szarvas. Ezzel a közös fejlesztéssel lehetőség adódott a kiváló együttműködés eredményeként létrejött NYITOK központok hozzáadott értékét növelni a települések számára. A projekt keretében a 7 település és mindegyik vonzáskörzetébe tartozó további 6-7 település részesült szakmai támogatásban. A közvetlen fejlesztések mellett a résztvevő települések számára egy útmutató került kidolgozásra az életen át tartó tanulás helyi stratégiájának kialakításához és fejlesztéséhez.