"Tanulási partnerségek kezdeményezése" című program

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért "Tanulási partnerségek kezdeményezése" címmel, 9 tagszervezetével és a Norvég Oktatási Minisztérium Felnőtttanulási Intézetével (VOX) közösen az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával hozta létre a 9 helyi Nyitott Tanulási Központból álló hálózatot 2010-ben. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok történetében először Magyarországot érte az a megtiszteltetést, hogy 2011 márciusában a norvég támogatások egyik jó gyakorlataként projektünket mutathatta be a Finanszírozási Mechanizmus Iroda munkatársai előtt, majd idehaza is jó gyakorlat lett.

A kísérleti program helyszínei

NYITOK modell a következő alapelvekre épül:

 1. A helyi Nyitott Tanulási Központ biztosítson mindenki számára nyitott, rugalmasan hozzáférhető tanulási infrastruktúrát, ahova akár „közvetlenül az utcáról” be lehet lépni;
 2. Rendelkezzen egy speciálisan felkészített, vállalkozó szellemű tanulásszervezővel,
 3. Jöjjön létre a helyi tanulási partnerség, amely a helyi közösség jólétének és fejlődésének kulcsát a kompetenciák fejlesztésében látja, és amely a kistérség helyi önkormányzati, civil, munkaadói/vállalkozói szereplőinek, valamint oktatási és szociális szervezeteinek összefogására és együttműködésére épül;
 4. A Nyitott Tanulási Központ tudjon választ adni a felnőtt tanulók egyéni igényeire, az élethelyzetükből adódó tanulási szükségleteikre, és legyen képes alapkészségek fejlesztésére egy adott konkrét szükségletre kidolgozott tanulási folyamat megvalósítása által (embedded learning);
 5. Álljon rendelkezésre kompetencia-tanúsítvány, vagyis a megszerzett kompetenciákat hivatalosan igazoló dokumentum, amelynek elismerése és figyelembevétele a helyi/térségi munkaadóknak megállapodásán alapszik;
 6. Az egyes helyi Nyitott Tanulási Központok egy szakmai fejlesztő hálózat részeként működjenek
Nyitott Tanulási Központ Rozsályban

Nyitott Tanulási Központ Rozsályban

A NYITOK modell kísérleti kipróbálásának, tapasztalatainak összefoglalása:

 1. A foglalkoztatás, a versenyképesség növelésével kapcsolatos célok csak a kulcskompetenciák fejlesztésével érhetőek el.
 2. A tanulásban (akár közoktatás, akár felnőttoktatás) rossz tapasztalatot szerzett, de leginkább fejlesztendő rétegek bevonása kulcskérdés, de ehhez a hagyományos módszerek nem alkalmasak.
 3. A tanulási lehetőségeket a helyi igények (társadalmi, munkaerő-piaci, stb.) alapján kell megszervezni, biztosítani kell a helyi szereplők részvételét a szolgáltatási portfólió kialakításában, a szolgáltatás működtetésében.
 4. A tanulási környezetnek motiváló hatásúnak és könnyen elérhetőnek kell lennie.
 5. A társadalmi befogadás erősítése és az innovatív felnőttképzési módszerek (pl. egymástól tanulás) használata érdekében a tanulási folyamatba minden társadalmi réteget be kell vonni.
 6. A tanulás biztosításához megfelelő szolgáltatási háttérnek kell rendelkezésre állnia helyben (humánerőforrásként a tanulásszervező, illetve a tanuláshoz szükséges infrastruktúra).
 7. A helyi szolgáltatásnyújtóknak hálózatban kell működni és a helyi kezdeményezéseknek megfelelő háttértámogatást kell nyújtani (elsősorban szakmai és adminisztratív támogatás).
 8. A szakmai háttértámogatásnak ki kell terjednie a módszertani anyagok biztosítására, a szakmai résztvevők felkészítésére és a szolgáltatásnyújtás során a helyszíni támogatásra.
 9. A szakmai háttértámogatás keretén belül a hálózat számára (de az egyéb felnőttképzési szolgáltatók számára) elérhető tudás- és módszertani bázisnak rendelkezésre kell állni.

Tanulási programjaink:

4 darab akkreditált program:

 1. Angol nyelvi tanulási program
 2. Német nyelvi tanulási program
 3. Számítástechnikai ismeretek tanulási program
 4. Mindennapi pénzügyek tanulási program

10 darab projekt keretében kifejlesztett tanulási program:

 1. "Dolgozni akarok!" tanulási program
 2. "Vállalkozást indítok!" tanulási program
 3. "Okos ügyintézés – tudatos állampolgár" tanulási program"
 4. "Takarékos háztartás – zöld energia a mindennapokban" tanulási program
 5. "Kincsem az egészségem" tanulási program
 6. "Együtt tanulunk – segítsük gyermekeinket a tanulásban" tanulási program
 7. "Okostelefonok, táblagépek használata a mindennapokban" tanulási program
 8. "Irányítom az életem – hatékony önmenedzselés" tanulási program
 9. "Találkozás a kulturális értékeinkkel – Artkalauz" tanulási program
 10. "Nőként érvényesülök – sokszínű szerepek" tanulási program
További információ: www.nyitok.hu