"Kapacitásbővítés a KKV-k készségfejlesztésének támogatásáért" - a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében

2011. szeptember és 2012. június között valósult meg a SZÖVET kísérleti programja, melyet a svájci felnőtt képző szervezetek országos szövetségével (Schweizerischer Verband für Weiterbuildunggal - SVEB) dolgozott ki abból a célból, hogy megismerje, hogy hogyan lehet hatékonyan fejleszteni a kis- és középvállalkozások alkalmazottainak alapkészségeit. A 10 hónapos Kisprojekt a Svájci Hozzájárulás Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap keretében nyert támogatást.

A programban azt a tudást sikerült elsajátítani, amellyel az informális és non-formális tanulási lehetőségeket biztosító helyi Nyitott Tanulási Központokat felvérteztethetjük arra, hogy hogyan nyújtsanak hathatós segítséget a tanulási központok hatósugarában működő kisvállalkozások számára. Emellett a projekt keretében kidolgoztuk a SZÖVET kkv-k bevonására vonatkozó országos stratégiáját, ill. stratégiai együttműködést alakítottunk ki kamarákkal és vállalkozói szervezetekkel a program jövőbeni széleskörű kiterjesztése érdekében.