TÁMOP 5.3.9.-11/1-2012-0001 „NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” kiemelt program

A Szövetség deklarált céljaival összhangban 2010-ben Magyarországon 9 helyszínen jött létre Nyitott Tanulási Központ, az Európai Gazdasági Tanács és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával, a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért és norvég partnere, az Oktatási és Kutatási Minisztérium Élethosszig Tartó Tanulási Intézete közös szakmai fejlesztésének eredményeként alakult ki a Nyitott Tanulási Központok (NYITOK) modellje. A kísérleti program keretében közel 1.000 fő vett részt tanulási programokban, és kapott lehetőséget kompetenciafejlesztésre, ezáltal a hatékony társadalmi és munkaerő-piaci integrációra.

A kísérleti program eredményeit felhasználva a Szövetség 2013-ban Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával országosan 50 helyszínen hozott létre Nyitott Tanulási Központot és alakította ki a Nyitott Tanulási Központok hálózatát, amely az eredmények alapján hatékony megoldást mutat arra, hogyan lehet a helyi közösségi és gazdasági életbe beágyazottan, a helyi szükségletekre és egyéni igényekre rugalmasan válaszoló, változatos informális és nonformális tanulási formákat befogadó, alacsony belépési küszöbű és fenntartási költségű, nyitott felnőttképzési infrastruktúrát létrehozni. A program során országosan több mint 21 ezer fő vette igénybe a Tanulási Központok szolgáltatásait.